CENÍK

ZUMBA FITNESS LEKCE

1 DOSPĚLÁ LEKCE 80 Kč

DĚTI KROUŽKU ZUMIDANCE - 30 Kč

OSTATNÍ DĚTI A MLÁDEŽ 50 Kč

BODY&MIND KURZ

PERMANENTKA

12 lekcí = 1500 Kč, první lekce 26.9. zdarma, (platnost permice od 3.10. 2018)

Cvičení je formou kurzu a nelze na něj přijít bez zakoupené permice. Dominantou je individuální přístup ke skupině i ke každému členu zvlášť a tomu příhodné zvyšování zátěže.

 

UPOZORNĚNÍ pro účastníky lekcí pro dospělé

Účastník dospělých lekcí ZUMBA fitness, prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. 
Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a takté svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

 

Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.